Integritetspolicy

Hos oss på LionsHome tar vi väldigt seriöst på skyddet av din personliga information och strävar efter att den är så skyddad som möjligt. Här finns information rörande ämnet.

Vi bearbetar bara användarnas peronliga uppgifter när det är nödvändigt så att vi kan erbjuda en fungerande hemsida. Bearbetning av personlig information sker regelbundet men endast med samtycke från användaren. Ett undantag görs vid fall då ett tidigare godkännande inte har erhållits på grund av en godkänd anledning och att bearbetningen av informationen är lagligt tillåten.1. Ansvariga organ för datahantering Ansvarigt organ:
LionsHome GmbH
Sophien Str. 16
10178 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 - 120 534 095
E-Mail: info@lionshome.de

Dataskyddsombud:
ePrivacy GmbH
represented by Prof. Dr. Christoph Bauer
Burchardstrasse 14
20095 Hamburg
Germany

E-Mail: privacy@lionshome.de
2. Data, databearbetning och rättsliga grunder 2.1 Kontaktformulär på hemsidan Vi bearbetar personlig data (som IP-adress, namn, e-mail adress, adress och andra kontaktdetaljer) som vi mottar från er i förfrågningar via vårt kontaktformulär.

Vi använder endast denna information för att besvara er begäran. Genom att lämna in formuläret godkänner ni att vi kan lagra och bearbeta er data. Lagringen och bearbetningen av denna data följer de föreskrifter inom artikel 6 (1a) av den allmänna dataskyddslagen (EU-GDPR). 2.2 Användarkonto (Butiker, Bloggar, Experter) Vi bearbetar personlig data (som IP-adress, namn, email-adress, adress och annan kontaktinformation) som vi tillhandahåller när ni skapar ett användarkonto.

Vi använder denna information endast för att kunna ge dig inträde till vårt system och för att uppfylla anledningen av vårt kontrakt. Om du skapar en offentlig profil (exempelvis som bloggare eller expert) kommer datan (som namn, email-adress, adress, artiklar och foton) är tillgängliga på hemsidan för tredje part.

Genom att skicka in registreringen, godkänner du att vi lagrar och bearbetar din data. Lagringen och bearbetningen av denna data följer föreskrifterna kopplade till Artikel 6 (1b) EU-GDPR. 2.3 Statistisk data och användarbeteende Vid användning av LionsHomes hemsida samlar vi statistisk information (som sidvisningar, klick på individuella produkter) och lagrar statistiken i förening till din IP-adress. Vi behöver denna information för att förbättra kvaliteten på vår hemsida eller förse er med bättre och personaliserade sökresultat. Vi lagrar även IP-adressen när ni klickar på produkter, detta för att kunna förhindra manipulation av vårt system (klickbedrägeri) och för att försäkra oss om sökerheten i vårt system. Anynomiserade IP-adresser är försedda till tredje part för kvalitetskontroll. Insamlingen, lagring och bearbetning av denna data följer föreskrifterna av Artikel 6 (1f) EU-GDPR. 2.4 Cookies För att kunna förse en viss tjänst använder vi oss av cookies. Cookies är små textfiler som är temporärt lagrade på användarens dator. Cookies kan innehålla användar-ID, ett krypterat lösenord eller session ID, information om senaste besök och även spårnings-ID och tillåter en högre nivå av användbarhet. Med hjälp av cookies är en registrerad användare igenkänd för att få tillgång till personliga området för användning. Vi använder även cookies för att kunna mäta resultat av att använda reklam. Session cookies raderas när vi är färdiga med att utnyttja vårt onlineerbjudande och loggat ut. Cookies kan avaktiveras och raderas med hjälp av webbläsarinställning. Insamlingen, lagringen och bearbetningen av datan följer föreskrifterna i Artikel 6 (1f) EU-GDPR. 2.5 Användande av skriptbibliotek (Google Webfonts) För att visa speciella typsnitt använder denna sida skriptbibliotek och typsnittsbibliotek från externa källor, som Google webfronts (https://www.google.com/webfonts/). Hämtningen av hemsidan triggar automatiskt en kontakt med leverantören av skriptbiblioteket och typsnittsbiblioteket. Vid denna händelse kommer leverantören ha möjlighet att samla information som din IP-adress och den hemsida som biblioteket använts för. För mer information om integritetspolicy hos operatören google besök gärna: https://www.google.com/policies/privacy/. Skriptbiblioteken och typsnittsbiblioteken är nödvändiga för att tillträda den rätta presentationen på hemsidan. Insamlingen, lagringen och bearbetningen av datan följer föreskrifterna i Artikel 6 (1f) EU_GDPR. 2.6 Google AdWords Denna hemsida använder Google Conversion Tracker. Om du har nått vår hemsida via reklam publicerad på Google, kommer Google Adwords att sätta en cookie på din dator. Varje cookie innehåller ett individuellt ID. Efter 30 dagar kommer dessa cookie att förlora sin giltighet. Mer exakt, de används inte för personlig identifiering och kan inte spåras genom hemsidor av olika marknadsförare.
Om cookien inte har gått ut när en användare besöker hemsidan igen känner vi igen att denna besökare hittade oss via googlereklam. Cookies kan avaktiveras med hjälp an webbläsarinställningar (block googleleadservices.com) och kan raderas. Vi använder oss av cookies för att samla information om resultatet av våra reklamkampanjer. Insamlingen, lagringen och bearbetningen av data följer föreskrifterna i Artikel 6 (1f) EU-GDPR. 2.7 Google Analytics Denna hemsida använder sig av Google Analytics, en webanalyserarverktyg försedd av Google Inc. Google använder sig av så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och tillåter att din användning av hemsidan analyseras. Informationen genererad av cookien (inkluderas av IP-adress, webläsare, operativsystem, referens, datum/tid) om din användning av denna hemsida överförs vanligtvis till en google-server i USA och lagras där. Den aktiverade anynomiseringen IP-adress kommer att förkorta din IP-adress i förhand. Användardata insamlas endast anonymt. Endast vid undantagstillfällen kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en googleserver i USA och förkortas där. Å operatörens vägnar på denna hemsida kommer google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan för att sammanställa rapporter av hemsidans aktivitet och för att förse andra tjänster relaterade till aktivitet på hemsidan och internetanvändning till hemsidans operatör. IP-adressen försedd av Google Analytics kommer inte att sammankopplas till annan googledata. Du kan förhindra lagring av cookies med hjälp av webläsarinställningar, hursomhelst, observera att om du gör detta kommer du inte kunna utnyttja denna hemsidas fulla potential. Du kan förhindra insamlingen från google genom att ladda ner webläsar plug-in tillgänglig med hjälp av följande länk och installera [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Som ett alternativ till webläsarens add-on, särskilt för webläsare på mobiltelefoner kan du förhindra Google Analytics datainsamling genom att klicka this link. En opt-out cookie kommer att förhindra framtida insamling av data när du besöker denna hemsida. Opt-out cookien är bara giltig för denna webläsare och hemsida och är lägrad på din mobiltelefon. Om du raderar cookies i denna webläsare, måste du installera den på nytt om du önskar att få tillbaka den.

Vi fortsätter att använda Google Analytics för att analysera data från Double-Click och AdWords för statiska anledningar. Om du motsätter dig detta kan du parera det genom Ads Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Insamlingen, lagringen och bearbetningen följer föreskrifterna i Artikel 6 (1f) EU-GDPR. 3. Datalagring och dataöverföring Inom företaget är det bara anställda som har tillgång till er data, vilket de behöver för avtalsenlig eller lagstadgad fullgörande av skyldigheter. Även uppdragstjänster och konsulter kan få tillgång av din data av samma anledning. Uppdragstjänster och konsulter är förpliktigade att följa regler och sekretess på samma sätt som medarbteare hos LionsHome.

Er data kommer endast att lagras på servrar i Tyskland eller i Europa. Endast vid användning av Google Analytics kan data lagras i USA. 4. Varaktighet av lagring Så fort data för uppfyllelse av kontrakt eller legeslasiv regulation inte är nödvändig raderas den. Data som är relevant för uppfyllelse av kommersiell eller skattekvarhållande perioder eller som bevis kan sparas fram till deadline (upp till 10 år). Statistisk data för att förhindra manipulation/bedrägeri-försök och för systemsäkerhet behåller vi upp till 2 år. 5. Rättigheter och återkallande möjlighet Du har rätt till information (artikel 15 EU_GDPR), correction (Artikel 16 EU-GDPR), annullering (Artikel 17 EU-GDPR), begränsning av bearbetning (Artikel 18 EU-GDPR), dataöverföring (Artikel 20 EU-GDPR), och rätten till att invända (Artikel 21 EU-GDPR). Rätten till att lyfta ett klagomål med en tillsynsmyndighet (Art. 77 EU-GDPR).

Samtycket att använda, bearbeta och överföring av personlig data kan återkallas närsomhelst vilket påverkar framtida datainsamling. Återkallelsen kan skrivas för hand eller på email (info@lionshome.de).