Villkor

LionsHome.co.uk - hereinafter "LionsHome" - is operated by LionsHome GmbH. The following terms and conditions apply to the use and operation of LionsHome.1. Produktsök
LionsHome förser sina användare på denna sida med gratis produktpresentationer inom olika kategorier och en gratis sökfunktion för att hitta produkter från våra samarbetspartners. Produktkatalogen skapas genom en automatiserad metod och därmed inte under redaktionell kontroll av LionsHome.

LionsHome är sig självt inte en handlare eller försäljare av varor. Produktinfrmationen som gjorts tillgänglig på denna hemsida är inte erbjudanden från LionsHome. Genom att ta del av denna tjänst knyts inga kontrakt mellan besökaren och LionsHome med hänseende till de produkter som är publicerade på vår hemsida. Mer specifikt, inga köpvillkor är slutna med LionsHome och besökarna. LionsHome leder besökaren till den hemsida som sköter försäljningen. Det är upp till besökaren att undersöka relevant information gällande de köpvillkor som gäller med aktuell återförsäljare.

2.Sökresultat / produktinformation
Innehållet och arrangemanget från resultatet av sökmotorerna är sparade och sammanställda av automatiserade metoder. LionsHome strävar efter att uppdatera denna information så fort det är aktuellt. Av tekniska orsaker är uppdateringar inte möjliga att genomföra i realtid. Priser, fraktkostnader och annan information kring erbjudanden kan förändras och även ha höjts.

Sorteringsordningen ligger endast under LionsHomes ansvar. Sorteringen av sökresultaten kan uppfattas följa andra parametrar, detta beror på att sökresultatet kan vara påverkat av betalande samarbete från partners. LionsHome försäkrar inget ansvar, kvalité eller relevans för de sökresultat våra kunder genererar.

Innehållet och priserna i LionsHomes sökresultat är försedda av tredje part. LionsHome har inget inflytande över dessa innehåll och heller inget som granskas.

LionsHome är varken en garant eller har ansvar för träffsäkerheten eller giltigheten av innehållet. Mer specifikt finns det inga garantier för att produkten är vad den framställs som i beskrivning och bilder.

Ansvarsutkrävande från LionsHome, baserat på materiell eller immateriell skada till följd av nyttjandet eller icke-nyttjandet av informationen försedd från felaktig eller otillräcklig information är avvisade, så länge det inte finns avsikt eller grov vårdslöshet från LionsHome.

Alla varumärken nämnda är möjligen skyddade av tredje part. Det vill säga att de kan vara föremål för skydd från varumärkes- och copyright lagar..

3. Användarrättigheter
Informationen och erbjudanden marknadsförda på LionsHome är strikt privat personalinformation. En elektronisk lagring eller fortsatt bearbetning är inte tillåtet. Mer exakt är det inte tillåtet att överföra automatiska förfrågningar till detta system.

4. Ansvar
LionsHome är ingen garanti för funktionalieten, kvaliteten, förtroendet eller hämtningshastighet av servern. LionsHome tar till vara på rätten att inte behöva ge någon förvarning eller orsak att avbryta ett arbete, förändra tjänsten eller exkludera enskilda användare från att använda tjänsten.

Anklagelser om förstörelse av tjänsten riktade mot användare leder till avstängning av användaren i fråga, så länge ingen annan information säger annorlunda. Detta inkluderar även juridiska ombud och andra aktörer i hänseende till LionsHome.

Exkluderad från ansvar för ansvarsutkrävande för skador orsakde av olycksfall som påverkar liv, lem, hälsa, och anklagelsar för skador till följd av kontraktsbrott. Väsentliga avtalsförpliktelser är de vars prestanda är nödvändiga för att uppnå målet för avtalet. Ansvarsfriskrivning är också utesluten från skadeståndsansvar baserade på en avsiktlig eller grovt oaktsam skyldighet från LionsHome, deras juridiska ombud eller ombud. Bestämmelserna i lagen om produktansvar förblir opåverkade.

4.1 Länkar till andra hemsidor eller tredjepart
LionsHome har inget inflytande över design, kvalitét eller innehåll för länkarna eller hemsidorna och har därmed inget ansvar, garanti eller andra förpliktelser för de erbjudanden.

LionsHome förväntar sig inget ansvar, garanti eller andra förpliktelser för träffsäkerheten, färdigställandet eller några andra komponenter hos tredje parts innehåll (produkt, pris, information).

5. Dataskydd policy
Här finner du privacy policy här.

6. Slutbestämmelser
Tysk lag är exklusivt den rättsliga grund, CISG används ej.

DU-användare kan inte överföra rättigheter och krav under detta kontrakt.

Skulle leverantören ändra villkor har användaren en månad att invända sig mot den förändring som gjorts.

Om användaren invänder sig inom tillåten tidsram är LionsHome berättigade att säga upp avtalet utan notis och utan hänseende till uppsägningstid. Det ska sägas att rätten att överklaga och att ändringen av villkoren som är giltiga i början av månaden efter utgången av giltigheten är giltig om användaren inte lämnar in invändningar inom den angivna tidsgränsen. Ifall avvikelser från de svenska användningsvillkoren gäller den svenska versionen.

Senast förändrad: 24-02-2021